Nhập từ khóa bạn cần vào đây để tìm kiếm nội dung liên quan đến những thông tin mà bạn quan tâm

Nhập từ khóa cần tìm kiếm vào đây

Tuesday, June 2, 2020

Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX lắp ghép thành công với trạm ISS, hoàn toàn tự động

đặc điểm lớn nhất của con tàu Crew Dragon do SpaceX chế tạo: nó có hệ thống lắp ghép tự động, thay vì phụ thuộc vào khả năng điều khiển của các phi hành gia như trước đây. Con tàu được thiết kế để tự động lại gần ISS và khóa chặt vào cửa lắp ghép đã được tiêu chuẩn hóa mà không cần đến sự can thiệp của con người.Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX lắp ghép thành công với trạm ISS, hoàn toàn tự động - Ảnh 1.
Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX lắp ghép thành công với trạm ISS, hoàn toàn tự động - Ảnh 2.

Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX lắp ghép thành công với trạm ISS, hoàn toàn tự động

đặc điểm lớn nhất của con tàu Crew Dragon do SpaceX chế tạo: nó có hệ thống lắp ghép tự động, thay vì phụ thuộc vào khả năng điều khiển của ...