Nhập từ khóa bạn cần vào đây để tìm kiếm nội dung liên quan đến những thông tin mà bạn quan tâm

Nhập từ khóa cần tìm kiếm vào đây

Saturday, May 30, 2020

Nỗ lực khởi động lần thứ 2 của SpaceX1 cho chuyến bay đầu tiên của phi hành đoàn tới ISS
LAUNCH AMERICA: Chúng tôi đang sống tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, chỉ vài phút sau lần đầu tiên phi hành gia Mỹ bay lên vũ trụ trên một tàu vũ trụ của Hoa Kỳ và từ đất liền Hoa Kỳ lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. Đọc thêm về nhiệm vụ Demo-2 tại đây: https://on.natgeo.com/3gAfCqp
86/5000 🚀Watch SpaceX tạo nên lịch sử khi thử lại khi ra mắt phi thuyền vũ trụ đầu tiên được điều khiển Nỗ lực thứ hai của SpaceX để khởi động chuyến bay được điều khiển đầu tiên tới ISS

Món ngon moi ngày