Wednesday, November 13, 2019

Hà nội những góc nhìn ngẫu hứng

Đây là những hình ảnh về Hà nội qua camera điện thoại có thể chưa hoàn hảo như những bức ảnh nghệ thuật nhưng đó là những bức ảnh rất thực tế về Hà  nội ngày nay.
Hà nội đang thực sự thay đổi từng ngày và ngày càng đẹp hơn.